Rekrutacja

Szkoła z pomysłem na uczenie

Warunki i Opłaty

Uczniem Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Grudziądzu zostaje dziecko, którego rodzice:

 • wypełnili formularz zgłoszenia do szkoły,
 • zawarli ze szkołą pisemną umowę o kształcenie,
 • opłacili jednorazowe wpisowe.
 

Niezbędne jest spełnienie wszystkich powyższych warunków.

Wszystkich zainteresowanych nauką w naszej szkole prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go na adres sekretariat@e-nsp1.pl lub osobiste dostarczenie do sekretariatu szkoły.

Liczba miejsc w szkole jest ograniczona.

Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej.  O swej decyzji dyrektor szkoły powiadamia rodziców osobiście, drogą mailową lub telefonicznie.

Dyrektor może nie przyjąć ucznia do szkoły, jeśli szkoła nie jest w stanie zapewnić mu odpowiednich warunków nauczania i wychowania.

Rekrutacja do szkoły trwa w sposób ciągły.

Rekrutacja jest prowadzona do wyczerpania miejsc.

Procedura rekrutacji:

 • Złożenie przez rodzica  dziecka drogą elektroniczną lub osobiście w sekretariacie formularza zgłoszenia.
 • Indywidualna rozmowa z rodzicami i kandydatem mająca na celu omówienie zasad współpracy ze szkołą.
 • Podpisanie przez rodzica dziecka umowy o kształceniu oraz wpłata wpisowego.
 • Spotkanie informacyjne rodziców z wychowawcą danej klasy.
 

Opłaty:

 • Czesne: 620 zł/mc, płatne przez 12 miesięcy
 

Dodatkowo płatne obiady dla chętnych uczniów.

Rodzeństwu uczęszczającemu do naszej szkoły przysługuje ulga w płatności czesnego: II dziecko 20% czesnego, III dziecko 40% czesnego, IV i kolejne dzieci 60% czesnego.

Jednorazowe wpisowe: 1000 zł.

Jakość nauczania i optymalne rozwiązania organizacyjne

Nasza oferta skierowana jest:

Do rodziców którzy:

 • szukają najlepszej szkoły dla swojego dziecka,
 • chcą, by ich dziecko rozwijało się w bezpiecznej atmosferze i nie powtarzało „zerówki”,
 • cenią sobie doświadczoną i sprawdzoną kadrę,
 • poszukują szkoły z bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych,
 • doceniają dobre rozwiązania organizacyjne (nauka języka angielskiego, gra na gitarze, zajęcia taneczne, programowanie komputerowe i wiele innych w jednym miejscu bez dodatkowych opłat i konieczności dowożenia dzieci),
 • ze względu na swoją pracę potrzebują całodziennej opieki nad dzieckiem i chcą, żeby czas spędzony 
  w szkole był wartościowy i dobrze wykorzystany,
 • cenią indywidualne podejście do swoich dzieci i zależy im na wysokiej jakości nauczania,
 • chcą mieć realny wpływ na pracę szkoły.

Do uczniów którzy:

 • chcą chodzić do najlepszej szkoły podstawowej w Grudziądzu,
 • chcą odkrywać swoje talenty i rozwijać zainteresowania,
 • są szczególnie uzdolnieni,
 • nie znaleźli swojego miejsca w dotychczasowej placówce,
 • potrzebują indywidualizacji nauczania,
 • chcą się uczyć, dobrze się przy tym bawiąc.