Pasowanie na ucznia

Dziś, po prawie dwóch miesiącach nauki, nasze pierwszaki stały się pełnoprawnymi uczniami NSP1 Symboliczne pasowanie odbyło się w obecności rodziców, rodzeństwa, babć i dziadków Cieszymy się, że możemy towarzyszyć kolejnemu pokoleniu uczniów w ich szkolnej przygodzie.